Miks töötajate toimetulek tööandjale oluline on?

Miks töötajate toimetulek tööandjale oluline on?

Palgapäevast palgapäevani elamine on reaalsus 45% eestlaste jaoks, mida iseloomustab pingul eelarve ja habras tulude-kulude tasakaal.

Sellel on otsene mõju töötajate sooritusvõimele - uuringud kinnitavad, et finantsstress suurendab voolavust, puudutud päevade ja haiguslehtede arvu ning vähendab töömotivatsiooni.

Eesti eesliinitöötajate igapäevased rahamured

Rahandusministeeriumi 2023 juuni raporti järgi oleks ligikaudu 45% Eesti elanikest hädas ootamatute kulude katmisega nende igakuise sissetuleku ulatuses. Eriti haavatavad on madala sissetulekuga töötajad, kellest 15% omavad sääste alla ühe nädala jagu.

Paljud eestlased on olnud seetõttu sunnitud toetuma kiirlaenudele. ERR-i sõnul koguni 100 000 eestlast - see on ligi 14% tööjõust - on hädas kõrge intressiga laenude tagasimaksmisega. See tähendab, et kiirlaenude tarbijaid on veel rohkemgi.

Kuidas paindlik palk töötajaid aidata saab

Paindlik palk annab töötajatele ligipääsu juba väljateenitud töötasule enne palgapäeva. Nii saab töötaja oma sissetulekut kogu palgatsükli jooksul kasutada just siis, mil tal seda kõige rohkem vaja on.

Teenitud palgale ligipääs lahendab mitu olulist töötajate finantsprobleemi:

  • Laenude ja võlgade vähendamine: teenitud palgale ligipääs on intressivaba alternatiiv röövellikele kiirlaenudele. Tänu sellele saavad nad katta ootamatuid kulusid ilma kõrge intressiga laene võtmata.

  • Vähem finantsstressi: kindlustunne, et nad saavad vajadusel oma rahale ligi pääseda, leevendab töötajate ärevust planeerimata kulude suhtes. Nii ei pea nad ka muretsemata võimalike laenumaksete või arvete õigeaegse tasumise pärast.

  • Parem finantsplaneerimine: paindliku palgaga saavad töötajad oma tulud ja kulud lihtsamini tasakaalu viia, mõistes enda sissetuleku suurust ja nähes selle kogunemist reaalajas.

Teenitud palgale juurdepääsu mõju finantsheaolule

Paindliku palga mõju on põhjalikult uuritud nii Lääne-Euroopas kui ka USA-s:

  • Harvardi Ülikooli ja Aite-Novarica Grupi uuringute järgi vähendas teenitud palgale ligipääs töötajate kiirlaenude kasutamist 88% võrra. See näitab, et töötajad loobuvad kõrge intressimääraga laenude võtmisest, kui neil on võimalus enda palka kasutada.

  • Financial Health Networki raportis rõhutatakse, et paindlik palk vähendab viiviseid ja krediitkaardi intressimakseid 50% võrra. Madala sissetulekuga töötajate jaoks on see oluline kokkuhoid, aidates neil enda raskelt teenitud raha kokku hoida.

  • ADP Earned Wage Access küsitluses 60% eesliinitöötajatest arvasid, et varasem ligipääs enda palgale aitab finantsolukorda parandada.

Miks see tööandjale korda peaks minema?

Kui tööandja aitab enda inimestel rahaasjadega paremini toime tulla, on neil suurem töömotivatsioon, nad tahavad rohkem vahetusi teha ja jäävad palju tõenäolisemalt ettevõttesse püsima.

  • Teenitud palgale ligipääs vähendab töötajate voolavust keskmiselt 27% võrra. Mercator Advisory Groupi 2021. aasta uuringus leiti veel, et mõnes sektoris on mõju voolavuse vähenemisel oluliselt suuremgi - näiteks kõnekeskustes vähenes voolavus 50% võrra.

  • Tööandjad on veendunud paindliku palga positiivses mõjus enda töötajate säilitamisele. ADP uuris 500 tööandjat, kes pakuvad töötajatele ligipääsu teenitud palgale, kellest 93% sõnul aitab see neil töötajaid ettevõttes hoida.

  • Võrreldes töökuulutusi, kus tööandjad pakuvad varajast ligipääsu palgale töökuulutustega, kus seda ei pakuta, leidis Mercator Advisory Group, et paindliku palga väljatoomine töökuulutuses kuni kahekordistab kvalifitseeritud tööavalduste arvu.

Viacurrent teeb selle hüve pakkumise tööandjatele erakordselt lihtsaks. Lisaks pakub Viacurrent töötajatele ülevaadet lõpetatud vahetustest ja annab ligipääsu rahatarkuse keskkonnale. Seejuures näevad ettevõtted paremat värbamist, töömotivatsiooni ja vähenenud voolavust.

© 2023 Viacurrent OÜ. Võta meiega ühendust aadressil team@viacurrent.com.

© 2023 Viacurrent OÜ. Võta meiega ühendust aadressil team@viacurrent.com.

© 2023 Viacurrent OÜ. Võta meiega
ühendust aadressil team@viacurrent.com.