Viacurrenti privaatsusteatis

Viacurrent OÜ (“Viacurrent”, “meie”, “me”) on e-teenuse pakkuja, kelle kaudu saavad tööandjad (edaspidi “Klient”, “Kliendid”) pakkuda finantsheaolu tagamiseks oma töötajatele (edaspidi “Kasutaja”, “Kasutajad”, “Teie”, “Te”) paindlikku palga väljamaksmist.

Me väärtustame Teie privaatsust ning teeme kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte. Ligipääsu isikuandmetele reguleerivad avaliku teabe seadus, isikuandmete kaitse seadus ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta (EL) 2016/679 “Isikuandmete kaitse üldmäärus” (edaspidi “IKÜM”). Kui seda ei ole käesolevas Privaatsusteatises (edaspidi “Teatis”) teisiti määratud, kasutatakse Teatises termineid IKÜM-i 4. artikli tähenduses.

Teatise eesmärk on selgelt ja täpselt kirjeldada isikuandmete kogumist ja töötlemist, mis on seotud meie poolt hallatuva veebisaidi https://viacurrent.com/, selle alamdomeenide (edaspidi “Veebisait”), mobiilirakenduse (edaspidi “Rakendus”) ja nendes kasutatavate erinevate komponentidega (edaspidi koondavalt “Platvorm”).

 1. Isikuandmete vastutav töötleja

1.1. Nimi ja kontakt

Nimi: Viacurrent OÜ

Registreerimisnumber: 16798201

Aadress: Õnne 39-3, Tartu, 50106, Eesti

E-post: team@viacurrent.com

1.2. Andmekaitsespetsialist

Meie määratud andmekaitsespetsialist ("AKS") teostab järelevalvet käesoleva privaatsusteatisega seotud päringute kohta. Kui teil on küsimusi või soovite rakendada oma seaduslikke õigusi, on võimalik meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta rakenduse või veebisaidi päringuvormi kaudu, või e-posti aadressil legal@viacurrent.com.

 1. Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb Isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

2.1. Isiklikud andmed täisnimi (perekonna- ja eesnimi), sugu, sünnikuupäev;

2.2. Kontaktandmed – e-posti aadress ja mobiiltelefoni number;

2.3. Tööhõive andmed – tööhõive, tööandja nimi, sissetulek, tööaeg ja vahetused;

2.4. Makseandmed – üksikasjad Teile ja Teie poolt makstud summade kohta meie Platvormi vahendusel;

2.5. Finantsandmed – kontonumber (IBAN), kontoomaniku nimi, panga nimi;

2.6. Seadme andmed – teave seadme kohta, mille vahendusel kasutate Viacurrenti Platvormi, sealhulgas seadme mudel, nimetus või muu identifikaator ja IP-aadress ning seadme keeleline eelistus;

2.7. Eelistuste andmed – Teie eelistused Viacurrenti Platvormil;

2.8. Klienditoe andmed – Viacurrenti ja Teie vaheline suhtlus (veebi, e-posti, sotsiaalmeedia või vestluse kaudu tehtud päringud);

2.9. Turundus- ja kommunikatsiooniandmed – eelistused meie või kolmandate osapoolte turunduse ja Teie valitud suhtluskanalite osas, tagasiside ja küsitluste vastused;

2.10. Kasutusandmed – andmed Teie suhtluse kohta Viacurrenti Platvormil;

2.11. Taustaandmed – andmed, mida kogutakse, et hinnata avalikest allikatest pärinevat informatsiooni Kliendi maine kohta;

Kuigi ülal välja toodud andmeid on meil vaja töödelda mugava ja täieliku lahenduse pakkumiseks, siis nendest kõiki ei talletata meie andmebaasis vaid loetakse sisse ja töödeldakse Rakenduse kasutamise hetkel juhul kui olete selleks loa andnud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Teie isikuandmete töötlemine vastab konkreetsetele, õiguspärastele ja selgelt määratletud eesmärkidele, mis toetuvad IKÜM-i 6. artiklile. Viacurrent töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel.

Viacurrenti privaatsusteatis

Viacurrent OÜ (“Viacurrent”, “meie”, “me”) on e-teenuse pakkuja, kelle kaudu saavad tööandjad (edaspidi “Klient”, “Kliendid”) pakkuda finantsheaolu tagamiseks oma töötajatele (edaspidi “Kasutaja”, “Kasutajad”, “Teie”, “Te”) paindlikku palga väljamaksmist.

Me väärtustame Teie privaatsust ning teeme kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte. Ligipääsu isikuandmetele reguleerivad avaliku teabe seadus, isikuandmete kaitse seadus ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta (EL) 2016/679 “Isikuandmete kaitse üldmäärus” (edaspidi “IKÜM”). Kui seda ei ole käesolevas Privaatsusteatises (edaspidi “Teatis”) teisiti määratud, kasutatakse Teatises termineid IKÜM-i 4. artikli tähenduses.

Teatise eesmärk on selgelt ja täpselt kirjeldada isikuandmete kogumist ja töötlemist, mis on seotud meie poolt hallatuva veebisaidi https://viacurrent.com/, selle alamdomeenide (edaspidi “Veebisait”), mobiilirakenduse (edaspidi “Rakendus”) ja nendes kasutatavate erinevate komponentidega (edaspidi koondavalt “Platvorm”).

 1. Isikuandmete vastutav töötleja

1.1. Nimi ja kontakt

Nimi: Viacurrent OÜ

Registreerimisnumber: 16798201

Aadress: Õnne 39-3, Tartu, 50106, Eesti

E-post: team@viacurrent.com

1.2. Andmekaitsespetsialist

Meie määratud andmekaitsespetsialist ("AKS") teostab järelevalvet käesoleva privaatsusteatisega seotud päringute kohta. Kui teil on küsimusi või soovite rakendada oma seaduslikke õigusi, on võimalik meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta rakenduse või veebisaidi päringuvormi kaudu, või e-posti aadressil legal@viacurrent.com.

 1. Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb Isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad.

2.1. Isiklikud andmed täisnimi (perekonna- ja eesnimi), sugu, sünnikuupäev;

2.2. Kontaktandmed – e-posti aadress ja mobiiltelefoni number;

2.3. Tööhõive andmed – tööhõive, tööandja nimi, sissetulek, tööaeg ja vahetused;

2.4. Makseandmed – üksikasjad Teile ja Teie poolt makstud summade kohta meie Platvormi vahendusel;

2.5. Finantsandmed – kontonumber (IBAN), kontoomaniku nimi, panga nimi;

2.6. Seadme andmed – teave seadme kohta, mille vahendusel kasutate Viacurrenti Platvormi, sealhulgas seadme mudel, nimetus või muu identifikaator ja IP-aadress ning seadme keeleline eelistus;

2.7. Eelistuste andmed – Teie eelistused Viacurrenti Platvormil;

2.8. Klienditoe andmed – Viacurrenti ja Teie vaheline suhtlus (veebi, e-posti, sotsiaalmeedia või vestluse kaudu tehtud päringud);

2.9. Turundus- ja kommunikatsiooniandmed – eelistused meie või kolmandate osapoolte turunduse ja Teie valitud suhtluskanalite osas, tagasiside ja küsitluste vastused;

2.10. Kasutusandmed – andmed Teie suhtluse kohta Viacurrenti Platvormil;

2.11. Taustaandmed – andmed, mida kogutakse, et hinnata avalikest allikatest pärinevat informatsiooni Kliendi maine kohta;

Kuigi ülal välja toodud andmeid on meil vaja töödelda mugava ja täieliku lahenduse pakkumiseks, siis nendest kõiki ei talletata meie andmebaasis vaid loetakse sisse ja töödeldakse Rakenduse kasutamise hetkel juhul kui olete selleks loa andnud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Teie isikuandmete töötlemine vastab konkreetsetele, õiguspärastele ja selgelt määratletud eesmärkidele, mis toetuvad IKÜM-i 6. artiklile. Viacurrent töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel.

Töötlemise eesmärk

Töödeldavad andmed

Õiguslik alus töötlemiseks

Kasutajakonto loomine ja Platvormi kasutamise võimaldamine

2.1. Isiklikud andmed; 2.2. Kontaktandmed; 2.3. Tööhõive andmed;

2.4. Makseandmed; 2.5. Finantsandmed

 1. Andmesubjekti nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p a).

 2. Lepingu täitmine või sõlmimine (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p b).

 3. Õigustatud huvide (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p f) alusel.

Kliendi- ja/või Kasutaja suhtluse tagamine, mis hõlmab

(a) Teavitamist meie tingimuste või privaatsuspoliitika muudatustest 

(b) Tagasisidestamist ja küsitlustes osalemist

(c) Tehnilisetoe osutamist

2.1. Isiklikud andmed; 2.2. Kontaktandmed; 2.6. Seadme andmed; 2.8. Klienditoe andmed; 2.9. Turundus- ja kommunikatsiooni andmed; 2.10. Kasutusandmed

 1. Andmesubjekti nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p a).

 2. Lepingu täitmine või sõlmimine (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p b).

 3. Õigustatud huvide (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p f) alusel.

Teenuste eest maksmine ning väljamaksete teostamine

2.3. Tööhõive andmed; 2.4. Makseandmed; 2.5. Finantsandmed

 1. Juriidiliste kohustuste täitmine (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p c).

Analüütiliste andmete kogumine meie Platvormi toodete/teenuste, turunduse, kliendisuhte ja kogemuste täiustamiseks

2.6. Seadme andmed; 2.7. Eelistuste andmed; 2.10. Kasutusandmed

 1. Õigustatud huvide (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p f) alusel.

Kasutajale asjakohase turundusliku teave pakkumine ning selle efektiivsuse hindamine

2.1. Isiklikud andmed; 2.2. Kontaktandmed; 2.6. Seadme andmed; 2.9. Turundus- ja kommunikatsiooni andmed; 2.10. Kasutusandmed

 1. Andmesubjekti nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p a).

Küsitakse täiendavat luba.

Kasutajakogemuse isikupärastamine

2.6. Seadme andmed; 2.7. Eelistuste andmed; 2.10. Kasutusandmed

 1. Õigustatud huvide (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p f) alusel.

Nõuetele vastavuse kontrollimine, Platvormi ohutuse ja turvalisuse tagamine, regulatiivsete nõuete järgimine

2.11. Taustaandmed

 1. Juriidiliste kohustuste täitmine (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p c).

 2. Õigustatud huvide (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p f) alusel.

Näiteks on meil vaja Teie Isikuandmeid selleks, et saaksime Teile enne palgapäeva osaliselt palka välja maksta. Selleks on meil vaja Teie esmaseks tuvastamiseks Teie isiklikke- ja kontaktandmeid ning ülekande tegemiseks ja kinnitamiseks tööhõive, makse- ja finantsandmeid.


Erinevaid seadme-, eelistuste- ja kasutusandmeid saame kasutada selleks, et täiustada kasutajakogemust ja muuta Rakenduse kasutamine sujuvamaks ja lihtsamaks. Näiteks saame seadme andmete põhjal võimaldada Rakenduse keelevaliku automatiseerimist.


Turundus- ja kommunikatsiooni andmete põhjal on võimalik meil Teile pakkuda personaalset ja asjakohast teavet meie teenuste ja pakkumiste kohta. Sellega tagame, et Teile jõuavad ainult sellised teated, mis võiksid Teid päriselt huvitada. Erineva tagasiside põhjal saame Platvormi muuta Teie jaoks veelgi kasulikumaks.

 1. Andmete kogumise meetodid

4.1. Integratsioonid – teenuse osutamiseks hädavajalikud andmed kogutakse läbi integratsioonide Kliendi või Klientide palgamaksesüsteemidega tingimusel, et olete selleks loa andnud (2.1. Isiklikud andmed, 2.2. Kontaktandmed, 2.3. Tööhõive andmed, 2.5. Finantsandmed);

4.2. Otsene kogumine – andmed kogutakse rakendusesiseste vestluste, vormide või erinevates kanalites aset leidnud kirjavahetuste kaudu; tagasisidestamise ja turundusmaterjalide taotlemise kaudu (2.8. Klienditoe andmed, 2.9. Turundus- ja kommunikatsiooni andmed);

4.3. Interaktsioonid tootega – andmed kogutakse automaatselt, kui kasutate meie Platvormi teenuseid (2.4. Makseandmed, 2.6. Seadme andmed, 2.7. Eelistuste andmed ja 2.10. Kasutusandmed);

4.4. Kolmandate isikute allikad – andmed kogutakse näiteks finantssanktsioonide ja rahvusvaheliste finantssanktsioonide alla kuuluvate isikute andmebaasidest ning riikliku taustaga isikute andmebaasidest (2.11. Taustaandmed);

 1. Isikuandmete edastamine

Kõik kolmandad isikud, kellega Teie Isikuandmeid jagatakse on kohustatud tagama Teie Isikuandmete turvalisuse ning konfidentsiaalsuse ja käsitlema neid seadustele vastavalt. Neil ei ole lubatud Teie Isikuandmeid enda eesmärkide saavutamiseks kasutada. Juhul kui eelnimetatud kolmandad isikud asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (“EMP”), kohustub Viacurrent tagama asjakohaste turvameetmete rakendamise, et Isikuandmete turvalisus (sh kaitse väärkasutuse, omavolilise juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävimise eest) oleks tagatud.

Teie Isikuandmeid võidakse jagada:

 1. õigusasutuste ja reguleerivate asutustega (nt äriregister, maksu- ja tolliamet), kellele oleme seaduse kohaselt kohustatud Isikuandmeid avaldama;

 2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse jagada Kliendiga, kes kaasas meid teenust osutama;

 3. IT- ja süsteemihaldusteenuste pakkujate ning serveri majutajatega, kes haldavad Viacurrenti servereid ja andmebaase;

 4. isiku tuvastamise teenuse pakkujatega, kes aitavad Teie isikusamasust kontrollida;

 5. sideteenuste pakkujatega, kes vahendavad e-kirju, telefonikõnesid, SMS-sõnumeid ja muud osapoolte vahelist suhtlust;

 6. professionaalsetele nõustajatega, näiteks konsultatsiooni, pangandusnõustamise, õigusnõustamise ja raamatupidamise raames;

 7. potentsiaalsete äripartnerite või ostjatega ettevõte müügi või ühinemise korral, kus uus üksus võib jätkata teie Isikuandmete kasutamisest Teatises kirjeldatud viisil

 8. klienditoe- ja kliendihaldusteenuste pakkujatega;

 9. turundusteenuste pakkujatega;

 10. meie makseteenuse osutamise partneritega;

Enne Teie isikuandmete jagamist mistahes kolmanda osapoolega turunduseesmärkidel küsime alati Teie selgesõnalist nõusolekut.

 1. Isikuandmete turvalisus

Meie poolt kasutatud andmekeskused asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas (“EMP”) olevate riikide territooriumitel. 

Viacurrent rakendab vajalikke õiguslikke, korralduslikke, operatiivseid ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid kaotsimineku, väärkasutuse või volitamata ligipääsu eest. Ligipääs Teie andmetele on piiratud neile, kellel on selleks õigustatud ärivajadus ning kellega on sõlmitud andmetöötlusleping. 

Viacurrent võimaldab ligipääsu Isikuandmetele nendele töötajatele, kelle töö tegemiseks on see ligipääs vajalik. Nende isikutega on sõlmitud konfidentsiaalsuskokkulepped ja neile on tutvustatud Isikuandmete kaitse nõudeid.

Täpsem informatsioon meie Platvormi turvalisuse kohta on leitav meie Turvalisuse deklaratsioonis.

 1. Isikuandmete terviklikkus ja säilitamine

7.1. Terviklikkus

Viacurrent säilitab Teie Isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende kasutamiseks vastavalt nende töötlemise eesmärgile ja õiguslikule alusele. Rakendame erinevaid meetmeid selleks, et tagada töödeldud Isikuandmete usaldusväärsus, täpsus ja terviklikkus.

7.2. Periood

Kui õigusaktidega nõutav või lubatud periood ei sätesta teisiti, säilitame Isikuandmeid seni kuni kehtib Teie tööandjaga lepinguline suhe või kuni Te ei kasuta oma õigust Isikuandmete töötlemist lõpetada.

Rakenduse eemaldamine ei too kaasa Teie isikuandmete kustutamist. Kui Rakendust ei ole kolme aasta jooksul kasutatud, võtame Teiega ühendust ja palume Teil kinnitada, kas soovite oma konto aktiivsena hoida. Kui vastust mõistliku ajaperioodi jooksul ei laeku, suletakse konto ning seonduvad Isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja Teatises eespool nimetatud eesmärkidel säilitada.

 1. Küpsiste kasutamine

Veebisait kasutab küpsiseid ning muid sarnaseid tehnoloogiaid teatud teenuste ja funktsioonide pakkumiseks ning veebikogemuse parandamiseks. Küpsiste abil on võimalik veebisaidil meeles pidada teatud eelistusi, mille te olete teinud (nt Rakenduse keel). Meie kasutatavate küpsiste kohta leiate infot meie Küpsiseteatisest.

Küpsiseid on võimalik oma brauseri sätete kaudu igal ajal kustutada või blokeerida, ent selle tegemine võib halvata Veebisaidi funktsionaalsust ja kasutatavust. Üldisemat teavet küpsiste kohta leiab aadressilt https://www.allaboutcookies.org.

 1. Turunduslik suhtlus ja sellest loobumine

Vastavalt IKÜM-ile on Teil igal ajal võimalus loobuda turundusliku sisuga teadete saamisest saates e-kirja Teatise punktis 1.1. välja toodud aadressile, või kasutades turunduskirjades sisalduvaid tellimuse tühistamise linke. Turundusliku sisuga teadest loobumine ei mõjuta tehingu- ega teenusesõnumeid. 

Seadeid, mis on seotud meilt saadavate reklaamteadete olemuse ja sagedusega, saab muuta Rakenduse alajaotuses “Seaded”. Muutuste töötlemiseks meie süsteemides võib kuluda kuni viis (5) tööpäeva.

 1. Platvormil kolmandatele osapooltele viitamine

Meie Platvorm võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja rakendustele (nt Rahandusministeerium). Nendele linkidele vajutades liigute edasi nende veebilehele või rakendusele. Sellistel juhtudel võite võimaldada kolmandatel isikutel koguda või jagada Teie Isikuandmeid. Me ei teosta meie poolt lingitavate kolmandate osapoolte veebisaitidele järelevalvet ega vastuta nende rakendavate privaatsustavade eest. Soovitame tutvuda nende veebisaitide ja rakenduste privaatsusteatistega.

 1. Teie õigused

Seadusest tulenevalt on Teil seoses oma Isikuandmete meiepoolse töötlemisega mitmeid õiguseid.

11.1. Juurdepääsuõigus – Teil on õigus pääseda ligi meie poolt töödeltavatele Isikuandmetele ja saada nende kohta teavet. Saate taotleda meilt koopiat Teie Isikuandmetest, kasutades Teatise punktis 1.1. välja toodud e-posti aadressi.

11.2. Nõusoleku tagasivõtmise õigus – kui andmeid töödeldakse Teie antud nõusoleku alusel, võite selle igal ajal tagasi võtta, kuid see võib tähendada Teie jaoks piiratud funktsionaalsust.

11.3. Andmete parandamise õigus – Teil on õigus nõuda, et Teie kohta säilitatud ebaõiged või mittetäielikud Isikuandmed kas parandatakse või täiendatakse.

11.4. Andmete kustutamise õigus – Teil on õigus taotleda, et kustutaksime Teie Isikuandmed oma süsteemidest. Täidame sellise taotluse, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik alus andmeid mitte kustutada, kuid see võib tähendada Teie jaoks piiratud või olematut funktsionaalsust meie Platvormil.

11.5. Vastuväidete esitamise õigus – Teil on õigus esitada vastuväiteid enda Isikuandmete töötlemise kohta, kui neid töödeldakse muudel eesmärkidel, kui teenuse osutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks võite taotleda, et lõpetaksime andmete töötlemise otseturunduse eesmärkidel, kuid see võib tähendada teenuse piiratud funktsionaalsust.

11.6. Andmete töötlemise piiramise õigus – Teil on õigus taotleda, et piiraksime Teie isikuandmete töötlemist näiteks siis, kui Teie andmete kustutamine, parandamine või vastuväidete esitamine on pooleli ja/või kui meil ei ole Teie andmete töötlemiseks õiguslikku alust. Sellisel juhul andmed salvestatakse, ent neid ei töödelta edasi. Näiteks olukorras, kus vaidlustate oma Isikuandmete õigsuse, on andmete töötlemine piiratud, kuni tagatakse nende korrektsus. See võib tähendada teenuse piiratud funktsionaalsust.

11.7. Andmete ülekandmise õigus – Teil on õigus saada enda poolt edastatud Isikuandmeid struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ning seejärel edastada need iseseisvalt kolmandatele osapooltele.

 1. Õiguste kasutamine ja kaebamine

Juhul kui meie tegevus või tegevusetus tekitab Teile muret ning usute, et Teatisest või õigusaktide nõuetest ei pruugita kinni pidada, saate pöörduda meie poole endale sobival viisil, sealhulgas võttes ühendust meie andmekaitsespetsialistiga Teatise punktis 1.2. välja toodud e-posti aadressil. 

Teatise 11. alajaotuses välja toodud õiguste kasutamisel on kohustuslik tõendada oma isik. Protsessi kiirendamiseks soovitame kaebuse digiallkirjastada, mis võimaldab Teid koheselt identifitseerida. Palume lisada kaebusele ees- ja perekonnanime, meiliaadressi ja telefoninumbrii. Kui meil ei õnnestu Teie isikut tuvastada, võime küsida lisainformatsiooni. Üldjuhul me ei küsi Teie Isikuandmetele juurdepääsu eest tasu, ent võime keelduda kaebuse töötlemisest juhul kui nõue on alusetu või põhjendamatult korduv.

 1. Laste privaatsus

Me ei kogu teadlikult Isikuandmeid oma Platvormi kaudu alla 13-aastastelt isikutelt. Kui arvate, et keegi alla 13-aastane on meile Isikuandmeid esitanud, võtke meiega ühendust Teatise punktis 1.1. välja toodud e-posti aadressil ja me töötame andmete kustutamise nimel.

 1. Teatise muutmine

Meil on õigus Teatist perioodiliselt ja ilma ette teatamata ajakohastada, et kajastada muutusi meie Isikuandmete töötlemise tavades. Avaldame oma Platvormil silmapaistva teate, et Teid muutustest teavitada. Teavitame Teid uutest tingimustest ka e-posti teel. Kui uued tingimused viitavad Teie Isikuandmete töötlemisele mistahes eesmärgil, milleks on vajalik Teie nõusolek, siis me ei töötle neid sellel uuel eesmärgil enne, kui oleme saanud vastava nõusoleku.

Me ei saada e-kirju Teile väiksemate muudatuste (nt keeleparandused) korral, ent tagame juurdepääsu alati ka Teatise arhiveeritud versioonidele. Teatise lõpus kuvame kuupäeva, millal kõige hiljutisem versioon avaldati.

 1. Kinnitus Rakenduses

Teatise aktsepteerimisega Rakenduses kinnitate, et olete sellega tutvunud, sellest aru saanud, nõustute selle tingimustega ning vajaduse korral oskate küsimuste korral meie poole pöörduda.


Viimati uuendatud: 4. detsember, 2023

Kasulik kogu
organisatsioonile

Parem finantsheaolu aitab kõiki. Kui su ettevõte soovib näha paremat värbamist, töömotivatsiooni ja vähenenud voolavust, siis võta meiega ühendust.

Kasulik kogu
organisatsioonile

Parem finantsheaolu aitab kõiki. Kui su ettevõte soovib näha paremat värbamist, töömotivatsiooni ja vähenenud voolavust, siis võta meiega ühendust.

Kasulik kõigile

Parem finantsheaolu aitab kõiki. Kui su ettevõte soovib näha paremat värbamist, töömotivatsiooni ja vähenenud voolavust, siis võta meiega ühendust.