Webinar - kuidas vahetustega töötajaid paremini hallata, toetada ja motiveerida?

Webinar - kuidas vahetustega töötajaid paremini hallata, toetada ja motiveerida?

Hendrik Ojamaa -

Hendrik Ojamaa -

Hendrik Ojamaa -

11. juuli 2024

11. juuli 2024

11. juuli 2024

Viacurrent ja Wemply korraldasid ühise webinari graafikupõhiste töötajatega ettevõtetele. Veebiseminaris sai kuulata, kuidas tööandjad nagu MyFitness, Forus, ABB, Verston ja Poke Bowl enda vahetustega töötajaid haldavad, toetavad ja motiveerivad.

Vaata webinari salvestust või loe kokkuvõtet all.

Millised hüved vahetustega töötajaid kõnetavad?

Ettevõtte hüvepaketti koostades jäetakse tihti tähelepanuta võimalus töötajate hüvesid personaliseerida. Reeglina pakutakse vahetustega töötajatele samu hüvesid, mida kontoritöötajatele, kuigi nende huvid ja vajadused on erinevad.

Turul olevad hüved - nagu sporditoetus, tervisekindlustus või investeerimisplaan - leiavad suuremat kasutust aga just kontoritöötajate poolt. Rahandusministeeriumi statistika näitab, et vahetustega töötajatele läheb kõige enam korda nende rahaline toimetulek:

Eesti eesliinitöötajad

Uuringu alusel umbes poolte vahetustega töötajate rahaline seis on väga habras ning nad elavad palgapäevast palgapäevani. Selle tulemusena on 100 000 eestlast hädas tarbimislaenude tagasimaksetega, kellest enamusel on võlgade tõttu kaelas kohtutäiturid.

Rahastressis töötaja on ettevõttele kulukas

Töötajate heaolu on samavõrd oluline ettevõttele endale, kui see on nende töötajatele. Inimeste rahamured ei ole tihti aga tööandjale nähtavad, kuna raha ja eriti võlgadega kaasneb häbitunne. 

PwC uuring näitab, kuidas töötajate rahamured ettevõttele kalliks maksma lähevad. Rahastressis töötajad on tööl 47% vähem keskendunud ja puuduvad 5 korda rohkem, kui nende kolleegid. Sellises olukorras on pooled Eesti eesliinitöötajatest.

Töötajate rahaprobleemid jõuavad otseselt tööandjani ka raamatupidamise kaudu. Kui töötajal on võlad ja kohtutäiturid, on raamatupidajal kohustus võlgniku palgast võla tagasimakseid teha. See toob raamatupidamisele palju käsitsi tööd, kuna tervelt 88% võlgnikest on mitu võlg.

Äripäeva artiklis tõi Maxima personalijuht välja, et 20% võlgnikest on raamatupidamisele erijuhtumid, mis on eriti ajakulukad. Mistra-Autexi tootmisettevõte hindas, et kohtutäiturite ja võlgnike tõttu kasvab nende raamatupidamise töömaht kolmandiku võrra. See läheb omakorda aastas maksma 12 000 eurot.

Miks tänased hüved graafikupõhiseid töötajaid ei kõneta?

Ettevõtted pakuvad tihti kõigile enda töötajatele sama hüvepaketti, mis lähtub eelkõige kontoritöötajatest. Levinumad hüved on sporditoetus ja tervisekindlustus. Need pole aga tihti vahetustega töötajatele relevantsed, tulenevalt nende töö iseloomust ja esmastest vajadustest. 

Eesliinitöötajate nagu teenindajate, tootmistöötajate ja kullerite vahetused on füüsiliselt nõudlikud ja pikad, mis paneb neid praktilist ja käegakatsutavat tuge rohkem väärtustama. Erinevalt kontoritöötajatest, kelle töögraafik lubab rohkem paindlikkust, läheb vahetustega töötajatele enam korda nende igapäevane toimetulek - tervelt 48% jaoks on see nende suurim rahaline eesmärk (Rahandusministeerium, 2023).

Tervisekindlustus, olles küll oluline, ei paku lahendust vahetustega töötajate lähtemuredele. Lisaks nõuavad tervisekindlustuse paketid tihti töötajapoolset igakuist sissemakset, mis käib paljudele vahetustega töötajatele üle jõu.

Hüved, mis otseselt parandavad nende igapäevast toimetulekut, on seevastu palju mõjusamad. Nendeks on näiteks tasuta lõunad töökohal ja paindlik tööaeg. Püsiva rahalise heaolu tagamine eeldab aga tuge, mis aitab töötajatel vältida kiirlaene, alustatada säästmisega ja koguda rahatarkust. Sellele Viacurrent keskendubki.

Viacurrent - vahetustega töötajatega ettevõtetele loodud hüve

Viacurrent on loodud eesliinitöötajate vajadusi, sissetulekut ja motivatsiooni silmas pidades. Viacurrenti keskmes on paindlik palk, millel on tõestatud positiivne mõju ettevõtte voolavusele ja värbamisele.

1) Palgaülevaade

Töötajad saavad reaalajas enda teenitud palka näha. Selle tulemusena soovivad 56% töötajatest rohkem vahetusi vastu teha.

Graafikupõhised töötajad võivad mõni kuu teenida 1250, teine kuu 750 eurot. Pidev palgaülevaade aitab neil enda kulud ja tulud vastavusse viia, eelarvestada ja säästa.

Tööandja saab seeläbi töötajate motivatsiooni tõsta - kui siiani nägid töötajad enda teenitud palka vaid korra kuus palgalipikul, siis nüüd saavad nad tehtud töö eest kohest tagasisidet.

2) Paindlik palk

Lisaks palgaülevaatele saavad töötajad enda juba teenitud palgast kuni 50% kasutada.

Pooled vahetustega töötajatest ei oma sääste. Ligipääs teenitud palgale on neile oluline abivahend ootamatute kulutustega toimetulekul. Tervelt 88% paindliku palgaga töötajatest, kes varem kiirlaene tarbisid, ei kasuta neid enam üldse või senisest vähem.

Viacurrenti kasutajad teevad teenitud palga ülekandeid keskmiselt kord-kaks kuus igapäevakulude või ootamatute väljaminekute jaoks. Ilma võimaluseta enda väljateenitud palka kasutada oleksid nad tihti sunnitud kõrge intressiga laenu võtma.

3) Rahatarkus

Kui palgaülevaade ja paindlik palk on koheselt abiks eelarvestamisel ja laenude vältimisel, siis rahatarkus loob pikaajalisi harjumusi rahaliseks turvatundeks.

Mobiilirakenduse kaudu on rahatarkus töötajatele alati kättesaadav, sõltumata nende töögraafikust või asukohast.

Viacurrent edendab rahatarkust koostöös EVNL, TTJA ja Rahandusministeeriumiga. Lisaks suuname me töötajaid EVNL võlanõustamisele, kuhu täna jõuavad vaid ca 2% võlgnikest.

Haldusvaba hüve tööandjale

Ettevõttes iseseiseisvalt rahatarkuse edendamine on personalitiimi jaoks keeruline väljakutse - ürituste organiseerimine on ajakulukas ja teema on töötajate jaoks tundlik. Lisaks võib uue tehnoloogia juurutamine nõuda käivitamisel ja haldusel personali- või IT-tiimi tuge.

Viacurrent hoolitseb käivitamise eest ise, integreerudes tööandja personali- ja raamatupidamistarkvaraga. Tööandja jaoks jäävad senised tööajaarvestuse ja raamatupidamise protsessid samaks. Enamasti on käivitamisel vaja vaid mõnda seadistust kohendada.

Tänu tööandjaga integreerumisele ei vaja Viacurrent jooksvat tööandjapoolset haldust - peale käivitamist toimub kogu protsess automaatselt. Seda toetab ka alati kättesaadav kasutajatugi nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Kuidas alustada?

Võta meiega läbi kontaktivormi ühendust ning räägime lähemalt, kuidas Viacurrent sinu töötajaid aidata saaks.

© 2024 Viacurrent OÜ. Võta meiega ühendust aadressil team@viacurrent.com.

© 2024 Viacurrent OÜ. Võta meiega ühendust aadressil team@viacurrent.com.

© 2024 Viacurrent OÜ. Võta meiega
ühendust aadressil team@viacurrent.com.